Pomáháme


Ve spolupráci s Potravinovou bankou Brno poskytujeme praktickou i duchovní pomoc těm, kteří to potřebují, zejména lidem bez domova a rodinám v nouzi.

V současné době poskytujeme tuto pomoc v součinnosti s organizací Otevřené dveře.

Pokud byste měli zájem tuto práci podpořit finančně, uvádíme číslo účtu, který je k tomuto účelu zřízen:

275448760/0300

 

Děkujem za jakoukoliv podporu.