Nedělní shromáždění


Pravidelná shromáždění

Scházíme se každou neděli od 9.00

sál ZŠ Vančurova – vchod vzadu od hřiště

Nedělní škola pro děti začíná v 10.00

Skupinka

Dle domluvy