Dětská služba


Nedělní škola

Každou neděli od 10.00 v rámci nedělního shromáždění

Kromě toho probíhají ještě v průběhu roku nejrůznější aktivity pro volný čas.

Dorost

Srdečně vás zveme na schůzky dorostu, které se pravidelně konají ve čtvrtek od 18.00 zhruba do 20:00 pro děti od 10 až do 17 let.

Děti mají svůj dorostový zápisník, Bibli (nemusí být) a doporučuje se oblečení na ven, které se může ušpinit při hrách a různých aktivitách.

Mimo jiné se učíme poznávat přírodu a za tím účelem se při pěkném počasí chodí i ven.
Pořádáme také výlety, ale ty jsou vždy předem ohlášeny.

Na jaře se účastníme soutěže Biblická stezka, kterou pořádá Dorostová unie.
Více informací o soutěži zjistíte zde: https://www.dorostovaunie.cz/stezka/